1. Konferencijska sala 150 m2- otvaranje april 2014.
  2. Konferencijska sala 200 m2- otvaranje april 2014.
  3. Konferencijska- banket sala 700 m2 (samogućnošću podela na više segmenata različite veličine)- otvaranje april 2014.